kakelugnspannan
  • Klicka här för Vedeldadstenugn    Följ våra stenugnar!

    Vedeldad stenugn
    Sommarens bästa köp. Med en vedeldad stenugn i trädgården kan du låta dina gäster garnera sina egna pizzor med vad de tycker om var efter du gräddar dem. Du får en ljuvlig smak på pizzorna i en vedeldad ugn.

    Läs mer här>>

Vad är effekt och verkningsgrad?

Vilken effekt har en Påskbrasa? Många 1000 kW, men hur mycket av all den energin som frigörs tar man tillvara på?
 

Inget, bara den värme strålningen som träffar din kropp, en försumbar mängd. Den mesta energin går förlorad rakt upp till kråkorna. Kilowatt är bara ett mått på hur mycket ved du kan elda på en timme.

Det som är intressant för dig är hur mycket av den energin som du får glädje av, det är verkningsgraden. En hög verkningsgrad betyder att värmekällan är effektiv och detta kan man även se på rökgastemperaturen.

Om den är låg så betyder det att värmekällan på ett effektivt sätt fångar upp energin.

 

Effekt = Den mängd energi i värmekällan som frigörs från veden på en timme.
Verkningsgrad = Den mängd energi värmekällan förmår fånga upp och transportera ut till huset.