kakelugnspannan
 • Klicka här för Vedeldadstenugn  Följ våra stenugnar!

  Vedeldad stenugn
  Sommarens bästa köp. Med en vedeldad stenugn i trädgården kan du låta dina gäster garnera sina egna pizzor med vad de tycker om var efter du gräddar dem. Du får en ljuvlig smak på pizzorna i en vedeldad ugn.

  Läs mer här>>

Mer enn en vanlig kakkelovn

Senk dine kostnader
Senk dine varmekostnader med ca. 75-80%! Nyt av åpen peis i stua og varm samtidig hele huset. Det kan virke som en drøm men……
Les mer her

 

 

 

 

 

 

 

Hvordan skal din se ut?
Sett ditt personlige preg på din unike kakkelovn! Våre kakkelovner kan settes med akkurat de fliser du önsker

 

 

 

 

 

 

 

Ta vare på varmen 
Kakkelovnspannen har en høy virkningsgrad på hele 87%. Dette innebærer at våre kakkelovner tar vare på så mye energi som mulig av den varme som veden avgi…….Les mer her

 

 

 

 

 

 

Vi har det du søker

Kakkelovnspannen er en svensk spis som har det der ekstra du søker. Effekt som to kakkelovner og en virkningsgrad som ligger i toppklassen samt muligheten til å varme varmvannet til dusj og bad. Kakkelovnspannen er ett vakkert møbel som som kommer til å pryde stua i mange desennier framover. Med en kakkelovnspanne behøver du aldri tenke over om du hadde kunnet varme huset eller varmvannet på en billigere måte. Du behøver aldri mer senke inne temperaturen eller varmvannet , for med en kakkelovnspanne kan du unne deg dette. Helt plutselig har energi blitt noe som er billig for deg. Fra å kanskje ha kostet deg 1 kr/Kwh alle avgifter innregnede, så kan din energi plutelig komme til å koste deg 15 öre/kWh, så hva venter du på?

 


 

En helhetsløsning

Kakelugnspannan sprider effektivt värmen till alla rum via det vannburna varmesystemet.

Når man anslutter Kakkelovnspannen til husets befintlige vannbundet oppvarmingssystemet får man en behagelig varmeavgivning til hele huset, fra kjellerens golvvarme til loftets element.
Om det befintlige varmesystemet produserer varmvann til hushållet får du også det når du fyrer i Kakkelovnen. I annet fall fins det det som tilvalg en gjennomströmmningsslynge så man kan forse hushållet med varmtvann via kakkelovnen. Kakkelovnen leveres med el-patronuttak. Den kan om den forsees med en el-patron, derfor lett sikre husets varmebehov om man er bortreist. Om man ha får strømavbrudd under vinteren fins det muligheter får å kjøre sirkulasjonspumpen med ett bilbatteri og en girspak og på så måte få ut varmen i hele huset.Klikk her for å se på en Kakkelovn som det også går å fyre i ved strömbrudd, men under en begrenset tid. Man må da holde et øye på medfølgende termometer så man ikke overskrider sikkerhetsgrensen. Kakkelovnen kommer da til å fungere som en vanlig kakkelovn og varme huset den er plassert i.

Om du har et hus uten vattenbåret varmesystem kan ditt hus varmebehov dekkes opp av et vannbundet vifte element son ansluttes til Kakkelovnspannen. Disse vifte elemntene er stillegående og dekker opp til 190 kvadrat…… Les mer her

 

 

   

 


 

Design din egen Kakkelovn

 

Kakkelovnens dører har tre vinder av keramisk glass og er utstyrt med barnesikring. Du får takk være dens form en vid innsynsvinkel til ilden. Det går også å enkelt ta av døren og på den måten få en åpen løsning. Vi tilbyr våre kakkelovner i en mengd ulike fliser, men skulle ingen av dem falle deg i smak går det alldeles utmerket å velge andre fliser i nærmeste flisbutikk.
Dette gör det mulig for deg å få en unik kakkelovn. Det er lett å bytte utseende selv, for eksempel ved en omtapesering, takket være att flisene er festet direkte på ovnenes stålsider. Som tilvalg fins sider som man kan montere på sin kakkelovn for ett rektangulært utseende.

Se på fliser? Klikk her

 
     
Kakkelovn, åpen fyring, vedpanne og akumulatortank alt i et skall

 

 

 

Med en kakkelovnspanne i hjemmet slipper man å skaffe seg et fyrrom. Man kan isteden bekvemt varme hele sitt hus samtidig som man kobler av til levende ild i sin egen stue.
Kakkelovnspannen kombinerer de beste egenskapene fra kakkelovnen og vedpannen i et skall. Den er produsert i stål samt ildfast stein, hvilket gjør den stabil og røykgasstett. I dens indre lagres varmen i de 600 liter vann som omgir varmeavgivende delene og fungerer som en akkumulatortank. Takket være dette har våre kakkelovner ingen høy yttertemperatur og kan plasserers 5 cm fra brennbar vegg. Om døren til ildstedet er tatt av blir Kakelovnspannen en åpen ild og bør da forsees med ett gitter.

Kakkelovnens fordeler

 • Varmer hele huset
 • Høy virkningsgrad
 • Høy effekt
 • Lang nedkjølningstid
 • Variasjonsrik
 • Utbyttbare fliser
 • Stor glassdør(Barnsikret lås)
 • Enkel å sote
 • Miljøgodkjent
 • Sikkerhetsgodkjent
 • El-patron uttak
 • Stort vannvolym
 • Kan gi tappvarmtvann (tilvalg)
 • Et vakkert tidløst møbel
 • Du behøver ikke fyrrum

 

 


 

Energibesparing

Dette huset får hele sitt behov av varme og varmtvann tilgodesett med hjelp av en Kakkelovnspanne. Huset er på 186 kvadratmeter i to etasjer og i tillegg en kjeller på 100 kvadratmeter der det kke varmer til mer enn ca.12-15 grader, utenom ett en varmeforråd på 12 kvadratmeter. I kjelleren fins ytterligere en akkumulatortank på 500 liter hvilket gir totalt 1100 liter. Kjellerens akkumulatortank inneholder også en fårrådsvarmtvannsbereder på ca.250 liter.
Hele husets behov av varme og varmtvann under fyringssesongen dekkes til en kostnad av ca.6000 kr/år, hvilket innebærer et forbruk på ca.20 kubikkmeter ved. Man får her av en besparings-vinst på ca. 15000 kr/år.

 


 

Oppvarmingskostnader

Å varme et hus nå for tiden er et av de tyngste kostnadene for et hushold. Derfor er det alltid interessant om mulighter gis til å senke sine oppvarmingskostnader med ca.80%, slik at man kan få penger over til annet. Etter en overenskommelse mellom Sosialdemokratene og Miljøpartiet høsten-02, skal det skje en skatteveksling mellom arbeid og energi. 30 milliarder skal veksles om fra arbeid til energi. Konsekvensene av dette vil bli at beskattningsbare energikilder som el, olje og pellets kommer til å stige ennå mer fremover , mens skatten på arbeid kommer til å synke . Å varme sitt hus med en energikilde som høy beskattiges idag kan i framtiden vise seg bli en ulønnsom forretning. Hvor mye kan din el/olje komme til å koste deg om ett, tre eller åtte år? Ingen kan gi et definitivt svar idag eller imorgen, men snart kommer det til å koste og det kommer ikke til å være mindre. Vi i Sverige har vært bortskjemte med lave nergiprister, men det er snart ett minne blott. Å investere i en Kakkelovn innebærer at investeringen kan betale seg på ca. 4 år.

Den 29/11-04 kunne man lese i GøteborgsPosten om hvordan professor Bjørn Karlsson, en av landets ledende eksperter innen energiforbruk og energisystem ved Linkøpings universitet adverer for at elprisene kan komme til å tredobbles innen tre år. Allerede før den svenske avreguleringen 1996 advarte han for at dette skulle komme til å høye el prisene. Dette innebærer at…Les mer her

Priseksempel ved en årsforbrukning av 30 000 kWh november 2004

El ca 33000 kroner ved 1,10 kr/kWh
Olje ca pris 30 300 kroner ved 80% virkningsgrad
Pellets ca pris 13 388 kroner ved 80% virkningsgrad
Ved ca. Pris 6560 kroner ved 87 % virkningsgrad

Energi innhold per 1 kubikkmeter brensel

1 kubikkmeter Olje = ca 9900 kWh Pris ca 8000 kroner = 80,8 øre/kWh

1 kubikkmeter Pellets = ca 3185 kWh Pris ca 1138 kroner = 35,7 øre/kWh

1 kubikkmeter Bjørkved = ca 1645 kWh Pris ca 300 kroner = 18,2 øre/kWh

 

Så mye kan du tjene!

Bjørkved innehholder 1650 kWh per kubikkmeter og koster ca 450 nok. Med en kakkelovnspanne som har en virkningsgrad på 87% gir det 1431 kWh til ditt hus. Med el-varme koster samme mengde energi ved et pris på 1 nok/kWh energiavgift, energiskatt, el-sertifikat, overføringsavgit, moms innregnet 1431 nok hvilket gjør en vinst på 981 nok per kubikkmeter når du fyrer med ved. Om du som varmer ditt hus med en el-panne kompletterer med en Kakkelovnspanne minsker du dine oppvarmingskostnader me ca. 70 % og du sparer med en forbrukning på 30000 kWh ca 20567 nok per år.

 

Energiinnhold i ulike treslag

Träslag kWh/kg kWh/m³
Gran 3,9 1404
Furu 3,7 1406
Ask 3,7 1406
Asp 3,7 1406
Bjørk 3,5 1645
Bøk 3,5 1890

 


 

Effekt og forbrenning

I kakkelovnen skjer forbrenningen ved høye temperaturer på over 1000 grader i forbrenningsrommet. Deretter passerer de hete røykgassene gjennom kakkelovnens lange røykgassganger, slik at varmen fra røykgassene effektivt tas vare på og overføres til vannet. Takket være dette systemet har de utgående røykgassene en veldig lav middeltemperatur på kun 140 C. Kakkelovnen har en total effekt på 19,2 Kw og en virkningsgrad på hele 87%, hvilket innebærer at du tar vel vare på den energi som veden avgir.

 


 

Sotning

 

Det er viktig for en god varmeøkonomi at man soter ofte for å opprettholde en høy virkningsgrad. Allerede ved en millimeters sotlag øker energiforbrukningen med 5% og røykgasstemperaturen stiger med ca 50 C. Kakkelovnspannen hat ett lettsotet og vel gjennomtenkt sotningssystem.

Sotmaster Mølndal/Hærryda

 

 

 

Kakkelovnen er forsedd med ett patentert system, så all soting av panne kan skje framifra. Dette underletter sotningsarbeidet og minimerer spredning av sot og aske utenfor pannen, etter som alt sot samles opp i askskuffen.

 

 


 

Godkjent

Kakkelovnspanne er testet av Statens Provningsanstalt i Sverige og er miljø og sikkerhetsgodkjent.. Kakkeloven oppfyller de utslippskrav som gjelder for installasjon innen tettbebyggelse ifølge Boverkets byggeregler BBR,BFS 1993:57 med endringer t.o.m BFS 1998:38

Kakkelovnen er produsert i overenstemmelse med Arbetarskyddsstyrelsens Førfattarsamling AFS 1999:4 "Tryckbærende anordning". Denne lov overenstemmer med Europarådets direktiv fra 29. mai 1997 som avser Trykkkarlsdirektivet PED 97/23/EC.

 


 

Innkoblingseksempel

Skal du kjøpe en varmepumpe? Les mer hos Folksam om hvilken du skal velge

 


 

Tekniske fakta

Effekt 19,2 Kw totalt
Effektfordeling 14,1 Kw til vannet 5,1 kWstråling
Total virkninsgrad 87%
Utgående røykgasstemperatur middel 140C
Vekt 350 kg ved leveranse
Totalvekt 1050 kg
Totallengde 2300 mm
Bredde 740 mm
Dybde 740 mm
Vannvolym 600 liter
Vedlengde max 50 cm
Ildstedsrommets volym 30 dm³
Røykgassanslutning 150 mm innvendig
Høyde til sentrum av røykgass anslutningen bakfra 1950 mm
Toppanslutning av skorstein Anslutningsmål klikk her
Kakkelovnen fins tilgjengelig med inne respektive uteluft til forbrenningen
Avstand til brennbar vegg 50 mm
Underlag fundament
Kakkelovenen krever ett ekspandasjonskar på 8-10% av det totale vannvolymet i varmesystemet.

 


 

Kontakt

Post adrese: Kakelungspannan AB Metallvägen 14 435 33 Mölnlycke

Telefon 031-3383736, 35

E-post ( Om linken ikke starter ditt e-post program så er adressen info@kakelugnspannan.com )

Legg til Kakkelovnspannan i Mine Favoritter