Nuvarande energikälla:   Om ni har elpanna dra av 5000 kw för hushållsel
innan ni fyller i värdet
El  kw/år
Olja  Kubikmeter
Pellets  Ton
Med kakelugnspannan kan du tjäna:      kr/år